Velkommen til min nettside! 

Selvportrett
Et sjeldent syn

"Et sjeldent syn"

Akrylmaleri 

50*40 cm

"Egil"
"Egil Ekorn"
Giclèetrykk
"Nils nøtteskrike"
"Nils Nøtteskrike"
Giclèetrykk

Prosjekt "Varige verdier"

       

Jeg ønsker å rette søkelyset mot noe av det jeg synes vi mennesker bør ta bedre vare på og verne om - lokalt, nasjonalt og globalt. Spesielt er jeg opptatt av å slå et slag for våre truede dyrearter, artsmangfoldet og miljøet.

I noen av maleriene mine tar jeg for meg bl.a. noen av våre bevaringsverdige husdyrraser som Telemarkskua, Kystgeita og Dølahesten. De er en viktig del av vår kulturhistorie og det genetiske mangfoldet. Dette gjør jeg i kombinasjon med elementer fra bunadssølv, bunadsbroderi, rosemaling, brokade- stoffer, åkle- og smijernsmønster m.m. Disse elementene ønsker jeg å integrere i maleriene fordi det handler om verdier som kan vare livet ut og gjerne gå i arv fra generasjon til generasjon.

Mer info kan leses under fanen "Mer info".

Arvesølvet

Arvesølvet

Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Gull fra Telemark

Gull fra Telemark

Bildet viser Telemarkskuer - som er rødlistet - og bunadsølv fra Telemark. Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Flora

Flora

Bildet viser dølahesten - som er rødlistet. Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Telemarksgullet

Telemarksgullet

Bildet viser Telemarkskua - som er rødlistet - og bunadsølv fra Telemark. Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

To av samme ulla

To av samme ulla

Gammalnorske spælsauer Prosjekt "Varige verdier". Både originalmaleri og giclèetrykk til salgs.

Jermina

Jermina

Bildet viser den bevaringsverdige Dølakua og bunadsølv fra Gudbrandsdalen Prosjekt "Varige verdier". Både originalmaleri og giclèetrykk til salgs.

Varsomme hender

Varsomme hender

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri og giclèetrykk til salgs

Campingliv

Campingliv

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri er solgt, men giclèetrykk er til salgs.

Bekymring

Bekymring

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri solgt, men giclèetrykk er til salgs.

Værbitt

Værbitt

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Varmt

Varmt

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Kaldt

Kaldt

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Sommer

Sommer

Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Badekar/Splash

Badekar/Splash

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri vurderes solgt og giclèetrykk til salgs

Mylder

Mylder

Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Vinter igjen

Vinter igjen

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Blåmandag

Blåmandag

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Harde bud

Harde bud

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Mor og datter

Mor og datter

Bildet viser bevaringsverdige Kystgeiter Prosjekt "Varige verdier" Både originalmaleri og giclèetrykk til salgs.

I det fri

I det fri

Spælsauer Prosjekt "Varige verdier" Akrylmaleri og giclèetrykk til salgs.

Utkikk

Utkikk

Verneverdige Jærhøns Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk av utsnitt av et orginalmaleri. Begge deler er til salgs.

På vandring

På vandring

Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Sammen er vi sterke

Sammen er vi sterke

Gråspurv

Innimellom

Innimellom

Prosjekt "Innimellom" Giclèetrykk

Samhørighet

Samhørighet

Hyener Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri i privat eie Giclèeprint til salgs

Anna og hundene

Anna og hundene

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri solgt, men giclèetrykk er til salgs.

Ro

Ro

Sjakaler Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri og giclèeprint til salgs

Håp

Håp

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri i privat eie Giclèeprint til salgs