Jeg har nå et utvalg av motiver - ferdig innrammet - for salg

 NB! Innrammede bilder hentes på atelieret mitt etter avtale. 

Skulle du ønske å ramme inn selv, har jeg trykk uten ramme også. Disse kan sendes i posten.

Ta kontakt:

sissel.endresen@yahoo.com

Selvportrett
"Egil"
"Nils nøtteskrike"
"Sårbare"
"På stell"

Prosjekt "Varige verdier"

       

Jeg ønsker å rette søkelyset mot noe av det jeg synes vi mennesker bør ta bedre vare på og verne om - lokalt, nasjonalt og globalt. Spesielt er jeg opptatt av å slå et slag for våre truede dyrearter, artsmangfoldet og miljøet.

I noen av maleriene mine tar jeg for meg bl.a. noen av våre bevaringsverdige husdyrraser som Telemarkskua, Kystgeita og Dølahesten. De er en viktig del av vår kulturhistorie og det genetiske mangfoldet. Dette gjør jeg i kombinasjon med elementer fra bunadssølv, bunadsbroderi, rosemaling, brokade- stoffer, åkle- og smijernsmønster m.m. Disse elementene ønsker jeg å integrere i maleriene fordi det handler om verdier som kan vare livet ut og gjerne gå i arv fra generasjon til generasjon.

Mer info kan leses under fanen "Mer info".

Under ses flere bilder fra begge mine pågående prosjekter
"Varige verdier" og "Innimellom"

Værbitt

Værbitt

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Varmt

Varmt

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Kaldt

Kaldt

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Vinter igjen

Vinter igjen

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Blåmandag

Blåmandag

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Harde bud

Harde bud

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Flora

Flora

Bildet viser dølahesten - som er rødlistet. Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Telemarksgullet

Telemarksgullet

Bildet viser Telemarkskua - som er rødlistet - og bunadsølv fra Telemark. Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Arvesølvet

Arvesølvet

Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Gull fra Telemark

Gull fra Telemark

Bildet viser Telemarkskuer - som er rødlistet - og bunadsølv fra Telemark. Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

To av samme ulla

To av samme ulla

Gammalnorske spælsauer Prosjekt "Varige verdier". Både originalmaleri og giclèetrykk til salgs.

Jermina

Jermina

Bildet viser den bevaringsverdige Dølakua og bunadsølv fra Gudbrandsdalen Prosjekt "Varige verdier". Både originalmaleri og giclèetrykk til salgs.

Mor og datter

Mor og datter

Bildet viser bevaringsverdige Kystgeiter Prosjekt "Varige verdier" Både originalmaleri og giclèetrykk til salgs.

Utkikk

Utkikk

Verneverdige Jærhøns Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk av utsnitt av et orginalmaleri. Begge deler er til salgs.

På vandring

På vandring

Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

I det fri

I det fri

Spælsauer Prosjekt "Varige verdier" Akrylmaleri og giclèetrykk til salgs.

Badekar/Splash

Badekar/Splash

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri vurderes solgt og giclèetrykk til salgs

Varsomme hender

Varsomme hender

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri og giclèetrykk til salgs

Bekymring

Bekymring

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri solgt, men giclèetrykk er til salgs.

Håp

Håp

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri i privat eie Giclèeprint til salgs

Campingliv

Campingliv

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri er solgt, men giclèetrykk er til salgs.

Anna og hundene

Anna og hundene

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri solgt, men giclèetrykk er til salgs.

Samhørighet

Samhørighet

Hyener Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri i privat eie Giclèeprint til salgs

Ro

Ro

Sjakaler Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri og giclèeprint til salgs

Innimellom

Innimellom

Prosjekt "Innimellom" Giclèetrykk

Sommer

Sommer

Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Mylder

Mylder

Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk