top of page
20191006_020101_edited.jpg

Foto Kjersti Berg Endresen

Hytteminner
Et sjeldent syn

"Et sjeldent syn"

Akrylmaleri 

"Hytteminner"
Akrylmaleri og giclèetrykk

Prosjekt "Varige verdier"

     Gjennom dette prosjektet ønsker jeg å rette søkelyset mot noe av det jeg synes vi mennesker bør ta bedre vare på og verne om - lokalt, nasjonalt og globalt. Jeg ønsker å slå et slag for miljøvern, gjenbruk, håndarbeid, håndverk og menneskene som står bak. I tillegg er jeg spesielt opptatt av artsmangfoldet og våre truede dyrearter - både husdyr og ville dyr.

     En del av prosjekt "Varige verdier" handler om å vise fram noen av våre flotte bevaringsverdige husdyrraser som Telemarkskua, Kystgeita og Dølahesten. De er en viktig del av vår kulturhistorie og det genetiske mangfoldet og er dessverre på rødlista over utrydningstruede dyrearter. I mine malerier integrerer jeg disse dyrene med ornamenter og mønster inspirert av bunadssølv, bunadsbroderi, rosemaling, brokadestoffer, åkler og smijern - dette fordi håndarbeid og håndverk også er viktig å ta vare på. Det handler om verdier som kan vare livet ut og gjerne gå i arv fra generasjon til generasjon.

Mer info kan leses under fanen "Mer info".

På vakt

På vakt

Hvitryggspett på åkle Prosjekt Varige verdier Giclèetrykk

Sammen er vi sterke

Sammen er vi sterke

Gråspurv Giclèetrykk

Værbitt

Værbitt

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Gull fra Telemark

Gull fra Telemark

Bildet viser Telemarkskuer - som er rødlistet - og bunadsølv fra Telemark. Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Arvesølvet

Arvesølvet

Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

To av samme ulla

To av samme ulla

Gammalnorske spælsauer Prosjekt "Varige verdier". Både originalmaleri og giclèetrykk til salgs.

Flora

Flora

Bildet viser dølahesten - som er rødlistet. Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Innimellom

Innimellom

Prosjekt "Innimellom" Giclèetrykk

Mylder

Mylder

Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Jermina

Jermina

Bildet viser den bevaringsverdige Dølakua og bunadsølv fra Gudbrandsdalen. Prosjekt "Varige verdier". Både originalmaleri og giclèetrykk til salgs.

Telemarksgullet

Telemarksgullet

Bildet viser Telemarkskua - som er rødlistet - og bunadsølv fra Telemark. Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Varmt

Varmt

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Kaldt

Kaldt

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Badekar/Splash

Badekar/Splash

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri vurderes solgt og giclèetrykk til salgs

På vandring

På vandring

Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Sommer

Sommer

Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Harde bud

Harde bud

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Utkikk

Utkikk

Verneverdige Jærhøns Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk av utsnitt av et orginalmaleri. Begge deler er til salgs.

Vinter igjen

Vinter igjen

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk

Varsomme hender

Varsomme hender

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri og giclèetrykk til salgs

Campingliv

Campingliv

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri er solgt, men giclèetrykk er til salgs.

Bekymring

Bekymring

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri solgt, men giclèetrykk er til salgs.

Mor og datter

Mor og datter

Bildet viser bevaringsverdige Kystgeiter Prosjekt "Varige verdier" Både originalmaleri og giclèetrykk til salgs.

I det fri

I det fri

Spælsau Prosjekt "Varige verdier" Giclèetrykk til salgs.

Blåmandag

Blåmandag

Lundefugler Prosjekt "Varige verdier". Giclèetrykk

Samhørighet

Samhørighet

Hyener Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri i privat eie Giclèetrykk til salgs

Anna og hundene

Anna og hundene

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri solgt, men giclèetrykk er til salgs.

Ro

Ro

Sjakaler Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri og giclèetrykk til salgs

Håp

Håp

Prosjekt "Innimellom" Akrylmaleri i privat eie Giclèetrykk til salgs

bottom of page